Znaczenie gazoszczelnych wymienników ciepła w maszynach do wytwarzania przyrostowego metali:
Skupienie się na Laser Beam Powder Bed Fusion PBF-LB

Produkcja addytywna, znana również jako druk 3D, stała się przełomową technologią o zastosowaniach w różnych branżach. Wśród wielu technik, Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB), określana również jako Selective Laser Melting (SLM), jest szczególnie godna uwagi ze względu na jej zdolność do wytwarzania złożonych i skomplikowanych części metalowych. Jednak PBF-LB wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, z których jednym jest potrzeba precyzyjnej kontroli temperatury w celu zapewnienia jakości i integralności produktu końcowego. Gazoszczelne wymienniki ciepła, takie jak te oferowane przez firmę Becker, odgrywają kluczową rolę w sprostaniu temu wyzwaniu. Na tym blogu omówimy, dlaczego gazoszczelne wymienniki ciepła są niezbędne w zastosowaniach PBF-LB.

 

Podstawy spiekania wiązką laserową w złożu proszkowym

Laser Powder Bed Fusion to zaawansowana technika druku 3D wykorzystywana w produkcji przyrostowej. Polega ona na selektywnym topieniu proszku metalowego za pomocą lasera o dużej mocy w celu tworzenia złożonych, jednolitych części metalowych warstwa po warstwie. Podczas procesu PBF-LB utrzymanie kontrolowanej i równomiernej temperatury ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pożądanych właściwości materiału i integralności strukturalnej drukowanych komponentów.

 

Rola wymienników ciepła w PBF-LB:

Wymienniki ciepła są niezbędnymi komponentami w maszynach PBF-LB, szczególnie w dużych maszynach, gdzie pomagają regulować temperaturę w komorze wydruku, na którą znaczący wpływ ma ciepło pochodzące z różnych krytycznych elementów systemu. Oto kilka kluczowych funkcji wymienników ciepła w maszynach AM do metalu:

 

Chłodzenie lasera: Lasery o dużej mocy stosowane w PBF-LB generują znaczne ilości ciepła. Jego nadmiar może prowadzić do zniekształceń termicznych drukowanej części i negatywnie wpływać na proces druku. Wymienniki ciepła są odpowiedzialne za skuteczne usuwanie ciepła indukowanego przez lasery z komory roboczej maszyny AM w celu utrzymania optymalnej temperatury procesu.

 

Chłodzenie złoża proszkowego: W dużych maszynach PBF-LB płyta podłoża jest zazwyczaj podgrzewana. Jest to znaczące źródło ciepła. Jednak utrzymanie stabilnej temperatury w całym złożu proszku jest niezbędne do osiągnięcia jednolitego topienia i zapobiegania defektom. Wymienniki ciepła pomagają regulować temperaturę gazu obojętnego w komorze roboczej, a następnie temperaturę złoża proszku, zapewniając spójne i wysokiej jakości wydruki.

Chłodzenie komory: Maszyny PBF-LB działają w szczelnych komorach roboczych wypełnionych gazami obojętnymi, takimi jak argon lub azot, aby zapobiec utlenianiu proszku metalowego. Wymienniki ciepła odgrywają istotną rolę w chłodzeniu i regulacji temperatury w komorze, aby zapewnić kontrolowane i stabilne środowisko drukowania.

 

 

Kluczowa rola gazoszczelnych wymienników ciepła:

W aplikacjach PBF-LB najważniejsze jest utrzymanie kontrolowanego i pozbawionego zanieczyszczeń środowiska. Każdy wyciek gazu lub płynu może wprowadzić zanieczyszczenia, obniżyć jakość druku, a nawet stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym miejscu doskonale sprawdzają się gazoszczelne wymienniki ciepła Becker (w szczególności RV 1.17-0-114-04, RV 1.17-0-114-05 i RV 1.17-0-114-06). Oto powody, dla których są one nieodzowne:

 

Zapobieganie wyciekom: Gazoszczelne wymienniki ciepła firmy Becker są zaprojektowane tak, aby miały bardzo niski współczynnik wycieku <1x10-5 mbar l/s (<1x10-6 Pa m3/s) mierzony za pomocą helowego wykrywacza nieszczelności. Ten poziom szczelności zapewnia, że tlen z otoczenia, niepożądane gazy lub zanieczyszczenia nie przenikają do komory roboczej, zachowując czystość obojętnej atmosfery i jakość drukowanych części.

 

Integralna konstrukcja: Gazoszczelne uszczelnienie jest integralną częścią całego urządzenia, co oznacza, że każdy element, złącze i punkt połączenia jest skrupulatnie zaprojektowany, aby wyeliminować wycieki. To kompleksowe podejście ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kontrolowanego środowiska niezbędnego do zapewnienia wysokiej jakości procesu drukowania 3D.

Instalacja InLine: Gazoszczelne wymienniki ciepła firmy Becker są przeznaczone do montażu InLine w zamkniętej pętli recyrkulacji gazu drukarki 3D, płynnie integrując się z obiegiem roboczym. Nie tylko zwiększa to łatwość użytkowania, ale także minimalizuje ryzyko wycieków gazu na punktach połączeń. 

 

Dlaczego warto wybrać Becker?

W świecie AM, gdzie precyzja, spójność i jakość są najważniejsze, gazoszczelne wymienniki ciepła odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu sukcesu aplikacji Laser Beam Powder Bed Fusion PFB-LB. Wymienniki ciepła Becker z serii RV 1.17, dzięki wyjątkowo niskim współczynnikom wycieków i zintegrowanej konstrukcji, są doskonale przystosowane do rygorystycznych wymagań maszyn PBF-LB. Zapobiegając wyciekom gazu i utrzymując kontrolowane środowisko, wymienniki ciepła Becker zapewniają produkcję wysokiej jakości, pozbawionych wad części metalowych, zwiększając możliwości wytwarzania przyrostowego w różnych gałęziach przemysłu.

 

Make it Premium. Make it Becker.