Modified atmosphere

packaging (MAP)

Becker_Logo_O2-Pack

Modificeret atmosfæreemballering (MAP) er en meget udbredt metode til at forlænge holdbarheden og forbedre det friske udseende af emballerede varer. Ideen med MAP er at erstatte atmosfæren inde i emballagen med en modificeret gasblanding.
De mest almindelige gasser, der anvendes i fødevareindustrien, er nitrogen (N2), kuldioxid (CO2) og ilt (O2).

 

Standardvakuumpumper kan anvendes til MAP-processer med nitrogen og kuldioxid, men ikke til oxygenberigede atmosfærer. På grund af de meget brandfarlige og reaktive egenskaber ved iltberigede gasser er der behov for en særlig vakuumpumpe. Becker O2-PACK-produktserien er specielt designet og godkendt til MAP-processer med iltniveauer > 21 %.

 

Velegnet til applikationer med forhøjede iltkoncentrationer (>21%):

  • Fomblin©-olie
  • Anvendelse af BAM-kompatible materialer

Samme samlede længde som U5. standard:

  • På trods af ekstra olieudskillelsestrin
  • Ingen ekstern olieudskiller

Tre-trins olieudskillelse:

  • Grovseparator
  • Luftolieseparator
  • kstra separator

Tilgængelige størrelser: U 5.71 - U 5.301