VARIAIR

Den inbyggda VARIAIR frekvensomformaren förbättrar prestandan avsevärt för varje enskild pump. Pumpar levererar exakt vad applikationen kräver. Energibehovet optimeras och ett konstant vakuum eller tryck garanteras även vid olika eller kraftigt varierande uttag. Därmed försvinner onödiga sug- och blåsljud liksom annan ljudemission för överflödig luft. Partiklar från omgivande miljö avskiljs med hjälp av ett integrerat insugsfilter. Den ”mjuka” uppstarten av pumparna minskar belastningen på de mekaniska komponenterna och förlänger livslängden. Det variabla prestandaområdet minimerar behovet av antalet pumpar och varianter vilket även ger logistiska fördelar.

Becker_Logo_VARIAIR-Unit

Becker_Logo_VARIAIR-Direct-Screw

Becker_Logo_VARIAIR-Speed-Flow

Becker_Logo_VARIAIR-Turbo-Package

Becker_Logo_VARIAIR-Central-System

Becker_Logo_VARIAIR-Controller+