Vakuumsystem

med tank

När ett specifikt vakuum behöver  genereras, välj vakuumsystem från Becker. System för kontinuerlig  drift innehåller vanligtvis en eller flera vakuumpumpar monterade på ett tank.

 

Vakuumbehållare finns i storlekarna 90, 250, 500, 750, 1000 och 1500 liter i horisontellt utförande. De är varmförzinkade invändigt och utvändigt. För automatisk reglering av vakuumnivån är systemen utrustade med ett elskåp. Den innehåller en transformator för strömförsörjning av tryckomkopplaren, tidsrelä, på / av-omkopplare, huvudströmbrytare, drift och felindikator samt drifttidsräknare. Ett sugfilter, avstängningsventiler och ett kondensavlopp ingår också i leveransen färdigt för anslutning. Dessutom är alla system utformade så att de enkelt kan utrustas med ytterligare tillbehör som separatorer, kulventiler etc.

 

Om vakuumförsörjningen redan har ordnats eller inte behövs kan pumparna också monteras i ett platsbesparande system. Till exempel kan ett system utrustas med tre torrgående vakuumpumpar från VTLF-serien, vätskeavskiljare och elskåp. Förutom ännu större oljesmorda vakuumpumpar kan 2000 liters vakuumbehållare också användas för centraliserade system. Pumpar och  behållare installeras sedan separat. Det mycket flexibla vakuumsystemet från Becker kan således alltid integreras optimalt i kundens applikation!

Denna webbplats använder cookies, vilket är nödvändigt för den tekniska driften av webbplatsen. Andra cookies som ökar användbarheten på denna webbplats, tjänar till direktreklam eller förenklar interaktion med andra webbplatser och sociala nätverk kommer endast att användas med ditt medgivande.

Dataskydd